webgara
مطالب یافت شده برای :

مدل فرایند اتخاذ احتیاط

. این پژوهش با هدف تعیین مراحل تصمیم‌گیری دانش‌آموزان دختر مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی، بر اساس مدل فرآیند اتخاذ احتیاط به مرحله اجرا درآمد. مواد وروش‌ها: در این مطالعه شبه...
مراحل تصمیم گیری افراد قبل و بعد از مداخله بر اساس مدل فرآیند اتخاذ احتیاط تعیین گردید.
آموزش و ارتقای سلامت - مدل فرایند اتخاذ احتیاط - تخصصی -آموزشی
مراحل تصميم گيري افراد قبل و بعد از مداخله بر اساس مدل فرآيند اتخاذ احتياط تعيين گرديد.
نظریاتی که در برنامه های آموزشی مدیریت بلایا بکارگیری می شوند عبارتند از مدل پرسید –پروسید ، مدل رفتار برنامه ریزی شده  یا نظریه عمل منطقی ، مدل فرا نظریه ای یا TTM، مدل فرایند ...
TTM ، مدل فرایند اتخاذ احتیاط ، مدل تئوری انگیزش پیشگیرانه و .
سلامتی (2) مدل فرایند اتخاذ احتیاط (2) ماسک دهانی (1) رفتار سلامتی (1) ایمونوژن رفتاری (1) پاتوژن رفتاری (1) غذا (1) صلح (1) آموزش سلامت (1) پرسشنامه (1) تحصیل...
ماه پس از اتمام درگیرسازی جهت بررسی تداوم فرایند درگیرسازی اندازه گیری شده بود، از طریق آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (Repeat Measure ANOVA) مورد ارزیابی قرار...
ابتدايي شهرستان اردل 71- بررسي تاثير برنامه آموزشي ICDL بر بهره وري كاركنان سازمان وظيفه عمومي ناجا 72- بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل فرايند پذيرش احتياط بر اتخاذ...
مراحل تصميم گيري افراد قبل و بعد از مداخله بر اساس مدل فرآيند اتخاذ احتياط تعيين گرديد.
مطلبی پیدا نشد
0.02