webgara
مطالب یافت شده برای :

مدل سازی کاهش درگ

ایدة اصلی در مدلسازی حاضر این گونه بیان می‌شود که با رسوب کردن ذرات درون سازند، علاوه بر آن که فضای خالی دردسترس سیال برای حرکت کاهش پیدا می‌کند، مقداری از پتانسیل جریان سیال ه...
شبیه سازی مستقیم عددی کاهش درگ آشفته در یک کانال افقی توسط میکروفیبرها در رینولدز بالا با استفاده از یک مدل بستگی جبری.
جدید BMW در نوع خودش نوآوری در صنعت خودرو سازی محسوب می‌شود که اکثر کمپانی‌ها به دنبال آن هستند. این تکنولوژی در زمینه کاهش مصرف سوخت کار می‌کند، موضوعی که اکثر کمپانی‌ها از خیل...
در این شبیه سازی از شبکه باسازمان و مدل آشفتگی K-ω –SST استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش درگ قابل ملاحظه ‌ای با استفاده از...
مدل يا نمونه آزمايش درون اين بخش قرار گرفته و حسگرها تاثير نيروهای ليفت و درگ را روی مدل اندازه‌گيری کند. قسمت بعد شامل يک ديفيوزر است که سرعت هوا را کاهش می‌دهد...
گریز را در پدیده کاهش درگ توجیه نمود و عوامل موثر بر آن را در مدلسازی وارد کرد. بنابراین در قسمت فعالیت‌های مربوط به مدلسازی، با بررسی مدل‌های موجود و روش‌های متداول، از مدلی...
اثر توربولانس آزاد جريان در كاهش درگ با مدل سازي... بررسی اثر توربولانس آزاد جریان در کاهش درگ با مدل سازی به روش گردابه های تصادفی در جریان سیال تراکم ناپذیر اطراف استوانه
بررسی اثر توربولانس آزاد جریان در کاهش درگ با مدل سازی به روش گردابه های تصادفی در جریان سیال تراکم ناپذیر اطراف استوانه
کاهش نیروی درگ اصطکاکی روی دیوار در جریان سیال غیر قابل تراکم به کمک پوشش دهی دفاع خواهند کرد. این جلسه ساعت 15:30 روز چهارشنبه در آمفی تاتر دانشکده مکانیک برگزار می گردد...
کوپه جدید و لوکس کمپانی آئودی معرفی شد بر اساس گفته‌های آئودی، طراحی این بدنه‌ی جدید باعث شده تا ضریب درگ به 0.25 کاهش...
مطلبی پیدا نشد
0.03