webgara
مطالب یافت شده برای :

مدل های شکنندگی

جلسه چهاردهم - مدل های شکنندگی
  تحليل بيزي مدل هاي شکنندگي در بررسي داده هاي بقا طولاني مدت
15 1-6- چشم اندازه فصل‌های آینده 15 2- فصل دوم17  مقدمه ای بر مدل‌های شکنندگی و شفایافتگی.. 17 2-1- مقدمه. 17 2-2- تعریف مدل های شکنندگی.. 19...
  عوامل موثر بر بقا بيماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از مدل هاي شکنندگي
  بازسازي مدل هاي مرگ و مير بر پايه شکنندگي با استفاده از تعميم توزيع گومپرتز
ویژگی‌هایی از مدل‌های شکنندگی... پس از آن مدل مخاطره متناسب کاکس، مدل زمان شکست شتابیده و مدل شکنندگی معرفی و انواع مدل‌های شکنندگی تبیین می گردد.
بازسازی مدل های مرگ و میر بر پایه شکنندگی با استفاده از تعمیم توزیع گومپرتز
مدلهای شکنندگی توام برای مدلبندی همزمان پیشامدهای بازگشتی و یک رخداد نهایی با استفاده از روش برآوردیابی ماکزیمم درستنمایی تاوانیده و کاربرد آن در دادههای پزشکی
مدلهای شکنندگی پویا و نقطه تغییر برای دادههای پیشامدهای بازگردنده
دامن زنانه ۲۰۱۳ مجموعه دوم یکشنبه 13 مرداد 1392 مدلهای شلوار های تابستانی زنانه ۲۰۱۳ سری ۳ یکشنبه 13 مرداد 1392 مدل کت تک دخترانه ۲۰۱۳ سری ۱ یکشنبه 13 مرداد...
مطلبی پیدا نشد
0.022