webgara
مطالب یافت شده برای :

مدل های گردش عمومی جو

وزندهی مدلهای گردش عمومی جو AOGCM (مطالعه موردی سد کرج استان البرز)
براي اينكه بتوانيم اين اثرات را ارزيابي كنيم از مدل هاي گردش عمومي جو و اقيانوس (AO-GCM) استفاده ميشود.
تغيير اقليم،صحت سنجي، مدل هاي گردش عمومي جو، AOGCM، دما
مطالعه تغییرات پهنه‌های اقلیمی ایران در دوره 2099-2010 تحت پدیده گرمایش جهانی با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل‌های گردش عمومی جو
پیش‌بینی و ارزیابی تغییرات دمای دشت اردبیل با استفاده از مدل های گردش عمومی جو در محیط نرم افزار مجیک اسکنجن
در این تحقیق به مطالعه عملکرد مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی متغیر دما در ایستگاه های اهواز و آبادان پرداخته شده است.
مدل های گردش عمومی جو... انواع مدلهای گردش عمومی جو مدل های گردش عمومی جو انیمیشن گردش عمومی جو گردش عمومی جو زمین مدل گردش عمومی جو مشخصات برخی مدل های گردش عمومی جو جو عمومی گ...
در این مقاله به مطالعه عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو روی تغییرات متغیر دمای ایستگاه مرکزی استان خوزستان پرداخته شده است.
کلمات کلیدی: مدلهای گردش عمومی جو... موارد یافت شده: 2 1 - مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه مور...
مطلبی پیدا نشد
0.013