webgara
مطالب یافت شده برای :

مدل ارزشیابی سیپ

ارزشیابی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز) با استفاده از مدل سیپ
ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو با استفاده از مدل سیپ 93-92
ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم بر اساس مدل سیپ
ایران بیشتر   با مدل ارزشیابی سیپ( CIPP ) شناسایی می شود.   نویسنده دوم کتاب آنتونی شینگ فیلد( Anthony J.Shinkfield ) است. وی متخصص در آموزش و پرورش بوده و در موقعیت های...
ارزشیابی دانشگاه کالیفرنیا-لس آنجلس یا الگوی CSE و الگوی تفاوت یا اختلاف که توسط پروفسور پرووس ارائه شده است. الگوی ارزشیابی سیپ. کاملترین تعریف که برای ارزشیابی در مدل سیپ...
این پژوهش به منظور ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت فولادخوزستان براساس مدل سیپ (CIPP) انجام گرفته است.
  نیكلسون (1389)، در تحقیقی بنام كاربرد مدل ارزیابی سیپ برای ارزیابی آموزش، مدل ارزیابی سیپ را برای ارزیابی آموزش خواندن بكار می برد. در...
ارزشیابی سیپ  مراحل ارزشیابی براساس الگوی سیپ عبارتند از الف-  ارزشیابی بافت، بستر، زمینه   ب –  ارزشیابی درون داد  ج- ارزشیابی  فرایند  ۲-۵-۳ ) مدل انتقالی  ۲-۵-۴) تیپولوژی مدل
سطح اول ارزیابی واكنش سطح دوم ارزیابی یادگیری سطح سوم ارزیابی رفتار سطح چهارم ارزیابی نتایج  ۲-۵-۲ ) الگوی ارزشیابی سیپ مراحل ارزشیابی براساس الگوی سیپ عبارتند از...
چهارگانه سیپ با ارزیابی مرحله ای و ارزیابی تراکمی، مدل انتقالی ، تیپولوژی مدل انتقالی، ویژگی های فردی، ویژگی های آموزشی، ویژگی های سازمانی، مدل ارزشیابی اثربخشی سودمندی(بازگشت...
مطلبی پیدا نشد
0.022