webgara
مطالب یافت شده برای :

دانلود کتاب بنفش تند بر خاکستری

نو) » بنفش تند بر خاکستری بنفش تند بر خاکستری نویسنده: هوشنگ ایرانی مجموعه شعر نو هوشنگ ایرانی، از شعرای نوگرای معاصر ایران است که ۱۳۰۴ خورشیدی در همدان متولد و در سال...
/ دست به گوش و فشرده پلک و خمیده/ یکسره جیغی بنفش می‌کشد» عبارت و اصطلاح جیغ بنفش از همین شعر، باب شد. نام این شعر «کبود» است که در اولین کتاب شعر این شاعر با نام «بنفش تند بر خ...
نام این این شعر «کبود» است و در اولین کتاب شعر هوشنگ ایرانی با نام «بنفش تند بر خاکستری» در شهریورماه سال 1330 در 200 نسخه منتشر شده است. شعری نامتعارف، کنار شعرهای نامتعارف...
"بنفش تند بر خاکستري" (1330) ، "خاکستري" (1331)، "شعله...
دانلود مجموعه شعر «بنفش تند بر خاکستری: چند شعر»، هوشنگ ایرانی، تهران: (ناشر مؤلف)، شهریور ۱۳۳۰ برگرفته از « https://fa.wikiquote.org/w/index.php?...
پایان نتایج
مطلبی پیدا نشد
0.019